ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0548/2021

Share This Post

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0548/2021* – Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 33 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 33 MW, στη θέση ΜΟΔΙ – ΧΑΡΑΚΑΣ – ΜΟΥΡΕΣ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΙΤΑΝΟΥ, ΣΗΤΕΙΑΣ, του Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΣΙΘΙΟΥ, της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»_x000D_
*(σε αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 192/2011 Απόφασης ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 12 και 14, άρθρου 25, παρ. 4, του ν. 4685/2020)Λόγω της επικείμενης λήξης της λειτουργίας του παλαιού site της ΡΑΕ αναρτώνται στο παρόν – νέο site της Αρχής όλες οι σχετικές πράξεις – αποφάσεις. Έγγραφο: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥ0ΝΙΔΞ-ΧΥ8

Print Friendly, PDF & Email