ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 944/2020 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 796/2020 απόφασης της ΡΑΕ περί έγκρισης της Επενδυτικής Πολιτικής της EnExClear A.E., σύμφωνα με τις ενότητες 2.6 παρ. 1 και 2.31 παρ. 1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, τις ενότητες 2.6 παρ. 1 και 2.31 παρ. 1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης και το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.

Share This Post

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 796/2020 απόφασης της ΡΑΕ περί έγκρισης
της Επενδυτικής Πολιτικής της EnExClear A.E., σύμφωνα με τις ενότητες
2.6 παρ. 1 και 2.31 παρ. 1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, τις ενότητες 2.6
παρ. 1 και 2.31 παρ. 1 του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς
Εξισορρόπησης και το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016, όπως
ισχύουν.

 

 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 944/2020

Print Friendly, PDF & Email