ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 943/2020 Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει

Share This Post

Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Θέσεων Αγοράς
Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.
4425/2016, όπως ισχύει

 

 

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 943/2020

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

Print Friendly, PDF & Email