Χορηγήσεις Βεβαιώσεων Παραγωγού

 

Τα αρχεία αιτήσεων για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Μπορείτε να δείτε τις βεβαιώσεις που έχουν δημοσιευθεί το 2020 πατώντας εδώ.