Χορηγήσεις Βεβαιώσεων Παραγωγού

 

Τα αρχεία αιτήσεων για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.