Αδειοδοτήσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 134/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3044/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-08044), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,45

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 133/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4359/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-08964), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,45

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 132/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0227/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03523), όπως ισχύει, που έχει χορηγηθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 120/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0332/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03521), όπως ισχύει, που έχει χορηγηθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 113/2023

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2058/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07058), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 30,00MW

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 112/2023

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2078/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07078), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 50,00MW

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 111/2023

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2071/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07071), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 79,99988MW

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2023

EΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ Η/Ζ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΧΡΙ 20 KW, ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (A) ΤΗΣ

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 86/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03354 Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 540/2013 Απόφαση της ΡΑΕ,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00955/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49995 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 544 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΤΑΧΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΙΓΙΝΙΟΥ, του Δήμου

Read More »