Βεβαιώσεις Παραγωγού

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1420/2022*

Χορήγηση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18 MW, στη θέση «ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 994, ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1421/2022*

Χορήγηση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 49,99 MW, στη θέση «ΙΧ5- ΣΑΑΚ Παύλου, Αρ. αγροτεμαχίου 527», της

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1422/2022*

Χορήγηση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 49,99 MW, στη θέση «ΜΠΑΣΤΑ ή ΤΣΙΠΡΙ», της Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών,

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1422/2022*

Χορήγηση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 49,99 MW, στη θέση «ΜΠΑΣΤΑ ή ΤΣΙΠΡΙ», της Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00859/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9996 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9996 MW, στη θέση ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 328 Κ005, της Δημοτικής Ενότητας ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00858/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9996 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9996 MW, στη θέση ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 251 Κ004, της Δημοτικής Ενότητας ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00857/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9996 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9996 MW, στη θέση ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 340 Κ003, της Δημοτικής Ενότητας ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00856/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,4995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,4995 MW, στη θέση ΤΣΑΛΜΕΖΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΙΑΝΙΑΣ, του Δήμου ΠΑΙΑΝΙΑΣ, της Περιφερειακής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00855/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49962 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49962 MW, στη θέση ΑΓΑΘΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, του Δήμου ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

Read More »