Αποτελέσματα Προσωρινού Μηχανισμού Α.Ε.Η.

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 04.10.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής 04/10/2022 Λιγνίτης 189.89 1,947,662.70 1,177,318.00 770,344.70 2,282,995.42

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 03.10.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής 03/10/2022 Λιγνίτης 189.89 2,057,452.74 1,029,773.47 1,027,679.27 1,512,650.72

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 01.10.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής 01/10/2022 Λιγνίτης 189.89 1,250,020.95 770,953.40 479,067.55 479,067.55

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 30.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής 30/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,320,374.46 1,842,292.00 1,478,082.46 91,446,194.01

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 29.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής 29/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,991,446.27 2,148,198.16 1,843,248.11 89,968,111.55

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 28.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής 28/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,585,589.49 2,131,060.56 1,454,528.93 88,124,863.44

Read More »

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 27.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής 27/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,848,001.62 2,209,893.52 1,638,108.10 86,670,334.51

Read More »