Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση: Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε άσκηση των αρμοδιοτήτων της κατ’ άρθρο 69 παρ.1 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, ανακοινώνει ότι η Δημοπρασία ΥΦΑ για το πρώτος Έτος 2023 στο οποίο αφορά ο Ετήσιος Προγραμματισμός ΥΦΑ των πέντε επόμενων Ετών 2023 – 2027, θα εκκινήσει την 17η Οκτωβρίου 2022

Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 1/2022 Τεύχους Προκήρυξης με τίτλο «Ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του Ειδικού Πιλοτικού Έργου στο ηλεκτρικό σύστημα της νήσου Αστυπάλαιας –  Χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού υβριδικού σταθμού Ειδικού Πιλοτικού Έργου και ένταξη αυτού σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης», όπως εγκρίθηκε με την  υπ’ αριθμ. 488/2022 Απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 2796/06.06.2022), και τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 595/2022 (ΦΕΚ Β’ 3778/1807.2022) Aπόφαση ΡΑΕ