Αποφάσεις Α.Π.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00859/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9996 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9996 MW, στη θέση ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 328 Κ005, της Δημοτικής Ενότητας ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00858/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9996 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9996 MW, στη θέση ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 251 Κ004, της Δημοτικής Ενότητας ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00857/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9996 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9996 MW, στη θέση ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 340 Κ003, της Δημοτικής Ενότητας ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00856/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,4995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,4995 MW, στη θέση ΤΣΑΛΜΕΖΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΙΑΝΙΑΣ, του Δήμου ΠΑΙΑΝΙΑΣ, της Περιφερειακής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00855/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49962 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49962 MW, στη θέση ΑΓΑΘΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, του Δήμου ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00854/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9999 MW, στη θέση ΓΚΕΡΕΝΙ 2246, της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΣΗΡΟΥ, του Δήμου ΛΑΓΚΑΔΑ, της

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00853/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9999 MW, στη θέση ΑΣΣΗΡΟΣ 2367, της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΣΗΡΟΥ, του Δήμου ΛΑΓΚΑΔΑ, της

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00852/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,74948 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,74948 MW, στη θέση ΚΟΡΑΚΟΥ ΚΑΜΑΡΙΖΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00851/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9992 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9992 MW, στη θέση ΚΟΡΑΚΟΥ ΚΑΜΑΡΙΖΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ, του Δήμου ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00850/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,621 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,621 MW, στη θέση ΧΩΡΑΦΑ ΖΑΒΟΥ (ΠΑΝΩ), της Δημοτικής Ενότητας ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, του Δήμου ΣΠΑΤΩΝ

Read More »