Αποφάσεις Α.Π.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00849/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,621 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,621 MW, στη θέση ΧΩΡΑΦΑ ΖΑΒΟΥ (ΚΑΤΩ), της Δημοτικής Ενότητας ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, του Δήμου ΣΠΑΤΩΝ

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00848/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49938 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49938 MW, στη θέση ΒΕΛΑΝΙΔΕΖΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, του Δήμου ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00847/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,72098 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,72098 MW, στη θέση ΤΣΑΛΜΕΖΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΙΑΝΙΑΣ, του Δήμου ΠΑΙΑΝΙΑΣ, της Περιφερειακής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00846/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49938 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49938 MW, στη θέση ΠΟΣΚΙΖΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, του Δήμου ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00845/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,99958 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,99958 MW, στη θέση ΠΥΡΙΖΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ, του Δήμου ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00844/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49914 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49914 MW, στη θέση ΠΡΟΣΗΛΙΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΙΑΝΙΑΣ, του Δήμου ΠΑΙΑΝΙΑΣ, της Περιφερειακής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00843/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49995 MW, στη θέση ΑΓΡ 2404 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΡΙΑΝΗΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΑΝΟΥ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00842/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,4995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,4995 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2300 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ, του

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00841/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,4995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,4995 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 271 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΔΟΞΑΤΟΥ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00840/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,4995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,4995 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1390-1392 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΤΑΧΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΙΓΙΝΙΟΥ, του Δήμου

Read More »