Αποφάσεις Α.Π.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00839/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49995 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 211 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΙΓΙΝΙΟΥ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00838/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49995 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1285-1286 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΤΑΧΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΙΓΙΝΙΟΥ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00837/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,46953 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,46953 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 226 Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΕΙΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00836/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9996 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9996 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 715 ΘΕΣΗ Κ110 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00835/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9996 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9996 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 120 ΚΑΙ 121 ΘΕΣΗ Κ107 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ, της Δημοτικής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00834/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9996 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9996 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 449 ΘΕΣΗ Κ103 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00833/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49959 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49959 MW, στη θέση ΑΣΣΗΡΟΣ 2556-2557, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΣΣΗΡΟΥ και ΛΑΓΚΑΔΑ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00832/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,4998 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,4998 MW, στη θέση ΒΑΘΥΡΕΜΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΑΓΙΩΝ, του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ, της Περιφερειακής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00831/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,4995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,4995 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1310 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΤΑΧΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΙΓΙΝΙΟΥ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00830/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,499675 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,499675 MW, στη θέση ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΛΑΜΙΕΩΝ, του Δήμου ΛΑΜΙΕΩΝ, της

Read More »