Αποφάσεις Α.Π.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00829/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49995 MW, στη θέση ΑΣΣΗΡΟΣ ΑΓΡ. 147, της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΣΗΡΟΥ, του Δήμου ΛΑΓΚΑΔΑ,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00828/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,4995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,4995 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1307 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΤΑΧΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΙΓΙΝΙΟΥ, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00827/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,5874 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,5874 MW, στη θέση ΒΔΕΛΑΡΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ, του Δήμου ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, της

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00826/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49875 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49875 MW, στη θέση ΑΓΡ 920 (1) ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΥΔΝΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΥΔΝΑΣ, του

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00825/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,99999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,99999 MW, στη θέση ΛΑΚΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΛΙΚΗΣ, του Δήμου ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ, της Περιφερειακής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00824/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49875 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49875 MW, στη θέση ΛΟΥΤΣΕΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΟΥΡΠΗΣ, του Δήμου ΑΛΜΥΡΟΥ, της Περιφερειακής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00823/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,3992 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,3992 MW, στη θέση ΝΗΣΙ- ΠΑΠΑΝΙΑΡΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, του Δήμου ΛΕΒΑΔΕΩΝ, της

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00822/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9997 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9997 MW, στη θέση ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΦΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, του Δήμου ΛΕΥΚΑΔΑΣ, της Περιφερειακής

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00820/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49995 MW, στη θέση ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΤ38Β, της Δημοτικής Ενότητας ΔΟΒΡΑ, του Δήμου ΒΕΡΟΙΑΣ,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00819/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49995 MW, στη θέση ΧΩΡΥΓΙ 1188, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της

Read More »