Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1068/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0621/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-01023), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 39,6MW

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1069/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0220/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-01900), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 50,4MW

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1070/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0218/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-02383), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 39,6MW

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΑΑΕΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Ε-205/2023

Καθορισμός της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας Αποκλίσεων (𝐔𝐍𝐁𝐌𝐅𝐈𝐌𝐁) και της τιμής της Μοναδιαίας Χρέωσης της Συνιστώσας Ενέργειας (𝐔𝐍𝐁𝐌𝐅𝐄𝐍) του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1476/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 005419/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθμ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-010419), όπως ισχύει, για ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1475/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 005027/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθμ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-010027), όπως ισχύει, για ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1474/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 005185/2022 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθμ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-010185), όπως ισχύει, για ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1473/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 005826/2023 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθμ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-010826), όπως ισχύει, για ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Read More »