Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1323/2022*

Χορήγηση άδειας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 72 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 72 MW, στη θέση «Σιδεράς Ι», της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη,

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0034/2023*

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4,991 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,991 MW, στη θέση ΒΑΛΤΑΚΙ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΡΟΚΕΩΝ, του Δήμου

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 308/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 50 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 50 MW, στη θέση «Παπαθυμιά», της Δημοτικής Ενότητας Πολυδάμαντα, του Δήμου

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 307/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 8 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 8 MW, στη θέση «Λειβάδια», της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής, του Δήμου

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 306/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 24,908 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 25,186 MW, στη θέση «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΦΕΡΩΝ ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1932 ΤΕΜΑΧΙΑ 1979α

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 305/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 100 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 100 MW, στη θέση «ΚΑΝΑΛΑΚΙ», της Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου, του Δήμου

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 304/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 3,954 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 3,998 MW, στη θέση «Αρχαγγέλου Νάουσας 238», της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης,

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 303/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 8 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 8 MW, στη θέση «619 ΒΙ.ΠΕ. Θρυλορίου», της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής,

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 302/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 8 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 8 MW, στη θέση «Αγκαθότοπος Καλλιθέας», της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής, του

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 301/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 8 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 2 MW, στη θέση «1275 περιοχής Διώνης», της Δημοτικής Ενότητας Σαπών,

Read More »