Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 101/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 40 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 40 MW, στη θέση «ΜΟΥΛΚΙ», της Δημοτικής Ενότητας ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, του Δήμου

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 099/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 100 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 100 MW, στη θέση «ΚΑΖΑΛΙΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων Δομοκού, Ναρθακίου, των

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 178/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1017/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-06017), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4,99608

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 098/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 100 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 100 MW, στη θέση «ΚΟΥΡΟΥ-ΒΡΥΣΗ», της Δημοτικής Ενότητας Ναρθακίου, του Δήμου

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00011/2023

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9999 MW, στη θέση ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΣ 1007, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, του Δήμου ΠΑΙΟΝΙΑΣ, της

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-013249/2023

Για σταθμό Σ.Η.Θ.Υ.Α., εγκατεστημένης ισχύος 0.999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0.999 MW στη θέση “ΛΑΚΚΑ” ή “ΓΚΟΡΙΤΣΑ” ή “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”, της Δημοτικής Ενότητας ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ,

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 126/2023

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4058/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθμ. ειδ. Μητρώου Αδειών Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΑΔ-08665), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος

Read More »

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Ρ.Α.Α.Ε.Υ. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0054/2023*

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,998 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3,998 MW, στη θέση ΕΛ.ΠΕ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, των Δημοτικών

Read More »