Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 729/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 5 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 5 MW στη θέση «ΣΠΥΡΔΟΥΚΛΙΑ» της Δημοτικής Ενότητας Διρφύων του Δήμου

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 730/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 5 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 5 MW στη θέση «ΚΑΛΙΜΠΑΚΙ-ΔΡΟΜΟΣ ΣΠΑΙΔΩΝ TEMAXIO 1» των Δημοτικών Ενοτήτων

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 731/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 5 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 5 MW στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΒΟΥΤΑ» της Δημοτικής Ενότητας Ιστιαίας

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 733/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 99 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 99 MW στη θέση «Άγιος Γεώργιος» της Δημοτικής Ενότητας Καλπακίου του

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 734/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 99 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 99 MW στη θέση «Ελιά-Βουτούμια» της Δημοτικής Ενότητας Ανακτορίου του Δήμου

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 735/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 99 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 99 MW στη θέση «Γελαδίστρες Δ.Κ. Διμηνίου» της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 736/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 47,5 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 47,5 MW στη θέση «ΑΓΡ.772 ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΟΜΒΡΙΑΚΗΣ» των Δημοτικών Ενοτήτων Δομοκού,

Read More »

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 737/2023

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 47,5 ΜW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 47,5 MW στη θέση «Γόλινες» της Δημοτικής Ενότητας Δομοκού του Δήμου

Read More »