Διαβουλεύσεις

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη βελτίωση της επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 7 Αυγούστου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης 2023 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο

Η ΡΑΑΕΥ, ως Αρμόδια Αρχή για τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1938 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του ΑΔΜΗΕ σχετικά με το Πρόγραμμα Κατάρτισης και τη Διαδικασία Πιστοποίησης Προσωπικού Υπεύθυνου για τη Λειτουργία του ΕΣΜΗΕ, τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την Αγορά Εξισορρόπησης

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 1ης  Σεπτεμβρίου πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης του ΑΔΜΗΕ σχετικά με το «Πρόγραμμα Κατάρτισης

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για τη «Σύμβαση Ευκαιριακών Φορτίων» του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 27 Ιανουαρίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη «Σύμβαση Ευκαιριακών

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑAΕY για τη «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Πωλήσεις)» και τη «Σύμβαση Ανταλλαγής Δυναμικότητας (Συναλλαγές)» στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 16 Ιουνίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη «Σύμβαση Ανταλλαγής

Read More »

Σύντομη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της τελικής εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. αναφορικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2024-2038 – Αίτημα Διαχειριστή για μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης των δημοπρασιών ΥΦΑ

Σε συνέχεια της από 30.6.2023 δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2024-2038, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για τη «Σύμβαση Ευκαιριακών Φορτίων» του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 27 Ιανουαρίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη «Σύμβαση Ευκαιριακών

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) σχετικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 19 Ιουλίου πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης και των Εγχειριδίων Δημοπρασιών ΥΦΑ και Εξισορρόπησης, καθώς και επί των παραμέτρων του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα έτη 2024-2038

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 30 Ιουνίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την τροποποίηση

Read More »