Διαβουλεύσεις

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς αναφορικά με τις Ενδοημερήσες Δημοπρασίες (Intraday Auctions – IDAs)

Εν όψει της επερχόμενης έναρξης λειτουργίας τον Ιούνιο του 2024 των Ενδοημερήσιων Δημοπρασιών (IDAs) στο πλαίσιο της ενιαίας σύζευξης των ευρωπαϊκών αγορών σύμφωνα με τον

Read More »

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., για την τροποποίηση

Read More »

Συμπληρωματικά αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2024-2028

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 21 Μαρτίου 2024 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA

Read More »

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του χρονικού ορίζοντα επίλυσης της ΔΕΠ σε 15 λεπτά

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 15 Μαρτίου 2024 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της EnExClear σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και της απόφασης 3 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα»

H ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EnExClear: 259/05.04.2024 – αριθ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-371039/08.04.2024) αναφορικά με

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τους κύκλους επαναδήλωσης στα νέα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη (σημείο σύνδεσης με Τερματικό Αλεξανδρούπολης) και Κομοτηνή (Σημείο Διασύνδεσης με IGB

Η ΡΑΑΕΥ σε συνέχεια της από 06 Μαρτίου πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2024-2028

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 21 Μαρτίου 2024 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA

Read More »

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 39, 42, 15, 18 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΜΗΣ ΡΑΑΕΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 39, 42, 15, 18 ΚΑΙ 28 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της μελέτης για τη μεθοδολογία καθορισμού των ανταποδοτικών τελών ανά κλάδο/δραστηριότητα της ΡΑΑΕΥ

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 23 Φεβρουαρίου 2024 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της μελέτης για τη

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2024-2028

Η ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, το Πρόγραμμα

Read More »