Διαβουλεύσεις

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της επικαιροποιημένης εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη διάκριση της ενέργειας για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης και τη θέσπιση της Μεθοδολογίας Προσδιορισμού Ενέργειας για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης

Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικό αίτημα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της επικαιροποιημένης εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σχετικά με το ύψος του τιμολογίου της υπηρεσίας φόρτωσης φορτηγών ΥΦΑ για το έτος 2024

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 88 του ν. 4001/2011, θέτει σήμερα σε

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ έως τη θέση σε λειτουργία των νέων Σημείων του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη και Κομοτηνή

Η ΡΑΑΕΥ σε συνέχεια της από 29 Φεβρουαρίου πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της επικαιροποιημένης εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 19 Φεβρουαρίου 2024 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της επικαιροποιημένης εισήγησης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για τον

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της Πρότυπης Σύμβασης Σύνδεσης στα Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS Α.Ε.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017) όπως ισχύει: «1. Με τη Σύμβαση Σύνδεσης, η οποία συνάπτεται

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών της εταιρείας HENGAS

Η ΡΑΑΕΥ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τον επικαιροποιημένο

Read More »

Δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τους κύκλους επαναδήλωσης στα νέα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη (σημείο σύνδεσης με Τερματικό Αλεξανδρούπολης) και Κομοτηνή (Σημείο Διασύνδεσης με IGB)

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τα άρθρα 68 και 69 του ν. 4001/2011, θέτει σε δημόσια

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για τη ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ έως τη θέση σε λειτουργία των νέων Σημείων του ΕΣΜΦΑ Αμφιτρίτη (σημείο σύνδεσης με Τερματικό Αλεξανδρούπολης) και Κομοτηνή (σημείο διασύνδεσης με IGB

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα άρθρα 23, 69 και 88 του ν. 4001/2011 θέτει σε

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί του πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2024-2028 των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 2 Φεβρουαρίου 2024 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με το πενταετές Πρόγραμμα

Read More »