Διαβουλεύσεις

Σύντομη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της τελικής εισήγησης της ΔΕΣΦΑ Α.Ε. αναφορικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2024-2038 – Αίτημα Διαχειριστή για μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης των δημοπρασιών ΥΦΑ

Σε συνέχεια της από 30.6.2023 δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2024-2038, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για τη «Σύμβαση Ευκαιριακών Φορτίων» του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, σε συνέχεια της από 27 Ιανουαρίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη «Σύμβαση Ευκαιριακών

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) σχετικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 19 Ιουλίου πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης και των Εγχειριδίων Δημοπρασιών ΥΦΑ και Εξισορρόπησης, καθώς και επί των παραμέτρων του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα έτη 2024-2038

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 30 Ιουνίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την τροποποίηση

Read More »

Παράταση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού τελών και χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και των σχετικών τελών και χρεώσεων που καταβάλλουν οι Συμμετέχοντες και τα Εκκαθαριστικά Μέλη αυτών.

Η ΡΑΑΕΥ, λαμβάνοντας υπόψη σχετικά αιτήματα συμμετεχόντων της αγοράς, αποφάσισε την παράταση της ως άνω δημόσιας διαβούλευσης έως τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023.

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του ΑΔΜΗΕ σχετικά με το Πρόγραμμα Κατάρτισης και τη Διαδικασία Πιστοποίησης Προσωπικού Υπεύθυνου για τη Λειτουργία του ΕΣΜΗΕ, τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την Αγορά Εξισορρόπησης

Η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, όπως υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-354626/24.07.2023 έγγραφό

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας αναφορικά με την έγκριση της τροποποίησης της μεθοδολογίας υπολογισμού τελών και χρεώσεων για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και των σχετικών τελών και χρεώσεων που καταβάλλουν οι Συμμετέχοντες και τα Εκκαθαριστικά Μέλη αυτών

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 3.12 του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. (EXE A.E.), όπως ισχύει:

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2023-2032

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 4 Απριλίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί Σχεδίου Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας

Σύμφωνα με το Άρθρο 143 ΣΤ του ν. 4001 όπως προστέθηκε με το Άρθρο 225 ΝΟΜΟΣ 4920/2022 «…5. Με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα

Read More »