Διαβουλεύσεις

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ ενόψει θέσπισης ρύθμισης για την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος σε χρήστες του ΕΔΔΗΕ οι οποίοι υφίστανται διακοπές ηλεκτροδότησης μεγάλης διάρκειας

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 9 Δεκεμβρίου 2022 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση ενόψει θέσπισης ρύθμισης για την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος σε χρήστες

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης για τη βελτίωση της επίλυσης της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17, παρ. 2 του Ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016), όπως ισχύει: «2. Για το σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής του

Read More »

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροφοδότηση Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου μέσω Εικονικής Διασύνδεσης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση τις εισηγήσεις των Διαχειριστών Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου ΔΕΔΑ Α.Ε. και ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σχετικά με τον περιορισμό έγχυσης των Μονάδων ΑΠΕ

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με την

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της κοινής τροποποιημένης πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της κοινής τροποποιημένης πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με τη μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) σχετικά με την τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας

Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Read More »

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης τροποποίησης του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ για τη ρύθμιση ζητημάτων Απευθείας Γραμμών

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 21 Ιουνίου πρόσκλησής της για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ αναφορικά με την τροποποίηση του

Read More »

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του πενταετούς Προγράμματος Ανάπτυξης 2023-2027 των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4001/2011, θέτει σήμερα

Read More »

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027 και των Τιμολογίων για το έτος 2024 του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 20 Μαρτίου 2023 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο

Read More »

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης και των Εγχειριδίων Δημοπρασιών ΥΦΑ και Εξισορρόπησης, καθώς και επί των παραμέτρων του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα έτη 2024-2038

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει σε δημόσια διαβούλευση τα ακόλουθα κείμενα: α) την εισήγηση του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ

Read More »