Γενικά νέα

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2023

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση

Read More »

Παράταση Προθεσμίας Έκδοσης Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού για εν Λειτουργία Σταθμούς

Ενημερώνονται οι κάτοχοι εν λειτουργία εξαιρούμενων σταθμών ότι η προθεσμία ανάρτησης των πολυγώνων των σταθμών, καθώς και προσκόμισης της Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού στον

Read More »

Ανακοίνωση της ΡΑΕ: Αίτηση της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» για τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής

Η εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» αιτήθηκε τη χορήγηση άδειας κυριότητας και διαχείρισης Απευθείας Γραμμής για την ηλεκτρική σύνδεση δύο εγκαταστάσεων οι οποίες ανήκουν στην Εταιρεία και

Read More »

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2023

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση

Read More »

Ανακοίνωση της ΡΑΕ: Συμπληρωματικός πίνακας αιτήσεων τροποποίησης κύκλου Φεβρουαρίου 2023

Συμπληρωματικός πίνακας αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Φεβρουαρίου 2023 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Read More »

Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με την εταιρεία «ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (αίτηση για την αύξηση της ισχύος της άδειας ΦοΣΕ)

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «SOLAR ENERGY (ΣΟΛΑΡ ΕΝΕΡΤΖΙ)», η οποία εδρεύει στη Φλώρινα, επί της οδού

Read More »

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη βάση των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της ενεργειακής αγοράς (άρθρα 3 και 22 του ν. 4001/2011), την παρακολούθηση της

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ: ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΜΕΣΟΣΤΑΘΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ. Δ1/Γ/400 (ΦΕΚ Β’ 33/19.1.2007), με θέμα

Read More »

Ανακοίνωση της ΡΑΕ: Κύκλος αιτήσεων και τροποποιήσεων ΑΠΕ (Φεβρουάριος 2023)

Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Φεβρουαρίου 2023 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού

Read More »