Γενικά νέα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Συμπληρωματικός πίνακας αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Οκτωβρίου 2023

Συμπληρωματικός πίνακας αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ (Β΄) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 143ΣΤ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α’ 179)]

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. 2/2023 για τη «ΔΕΥΤΕΡΗ (Β΄) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

Read More »

Ανακοίνωση ΡΑΑΕΥ σχετικά με τις Αιτήσεις για Χορήγηση και Τροποποίηση Αδειών Αποθήκευσης κύκλου Νοεμβρίου 2023

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Νοεμβρίου 2023. (Ανακοίνωση Αιτήσεων) Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός

Read More »

Μνημόνιο Συνεργασίας για τη σύζευξη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας υπέγραψαν Βαλκανικές χώρες στην Αθήνα

Μνημόνια Συνεργασίας για τη σύζευξη των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας Βαλκανικών χωρών υπέγραψαν οι αρμόδιοι θεσμικοί φορείς Ρυθμιστικών Αρχών, Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Χρηματιστηρίων Ενέργειας την

Read More »

Ανακοίνωση ΡΑΑΕΥ: Αναφορά σχετικά με τη λειτουργία της Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία αφορά στον μήνα Σεπτέμβριο 2023

Στη διεύθυνση https://www.rae.gr/anafores-lianikis-agoras έχει αναρτηθεί η αναφορά της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της Λιανικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία αφορά στον μήνα Σεπτέμβριο 2023. Η αναφορά

Read More »

Ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις για Χορήγηση και Τροποποίηση Αδειών Αποθήκευσης κύκλου Οκτωβρίου 2023

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Οκτωβρίου 2023. (Ανακοίνωση Αιτήσεων) Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός

Read More »

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Νοέμβριο 2023

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΑΕΥ: Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Οκτωβρίου 2023

Αιτήσεις χορήγησης Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων και αιτήσεων τροποποίησης που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Οκτωβρίου 2023 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού

Read More »