Γενικά νέα

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Νοέμβριο 2023

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση

Read More »

Αναφορά Χονδρικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας-Αύγουστος 2023

Στο πλαίσιο της έγκυρης και υπεύθυνης ενημέρωσης της ενεργειακής αγοράς και των ενδιαφερομένων, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων δημοσιοποιεί τη μηνιαία αναφορά σχετικά

Read More »

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΥΣΕΩΣ ΙΣΧΎΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023

Σε συνέχεια της υποπ. ββ) της περ. α) της  παρ. 2 του άρθρου 12  του ν.4685/2020 καθώς και των οριζόμενων στην παρ. 2 του άρθρου

Read More »

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά

Η Αρχή, στη βάση των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της ενεργειακής αγοράς (άρθρα 3 και 22 του ν. 4001/2011), την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των

Read More »

Ανακοίνωση αιτήσεων για χορήγηση και τροποποίηση αδειών αποθήκευσης κύκλου Σεπτεμβρίου 2023

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Σεπτεμβρίου 2023. (Ανακοίνωση Αιτήσεων) Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός

Read More »

Ανακοίνωση αιτήσεων για χορήγηση και τροποποίηση αδειών αποθήκευσης κύκλου Αυγούστου 2023

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Αυγούστου 2023. (Ανακοίνωση Αιτήσεων) Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός

Read More »

Ανακοίνωση αιτήσεων για χορήγηση και τροποποίηση αδειών αποθήκευσης κύκλου Ιουλίου 2023

Αιτήσεις χορήγησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Ιουλίου 2023. (Ανακοίνωση Αιτήσεων) Αιτήσεις τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός

Read More »

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Οκτώβριο 2023

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση

Read More »