Γενικά νέα

Ανακοίνωση ΡΑΕ σχετικά με το αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής μισθωμένης ισχύος έως 12 MW για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών κατά την περίοδο από 30 Απριλίου έως και 2 Ιουνίου 2024 στο Ηλεκτρικό Σύστημα Θήρας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την υπ’ αριθ.

Read More »

Ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την τροποποίηση της άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ της εταιρείας «ΔΕΗ Α.Ε.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.» που εδρεύει επί της Χαλκοκονδύλη 30, 10432, Αθήνα, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. Πρωτοκόλλου ΡΑΑΕΥ Ι-372491/26.04.2024 (αρ. Ειδ. Πρωτ.

Read More »

ΡΑΑΕΥ: Καταγγελία για ύπαρξη ψεύτικης ιστοστελίδας

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων καταγγέλλει την ύπαρξη ψεύτικης ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί παράνομα το όνομα της Πλατφόρμας Ενημέρωσης και Υποστήριξης Καταναλωτών «My RAE»,

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΡΑΑΕΥ: Αίτηση προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της άδειας ανεξάρτητου συστήματος φυσικού αερίου της εταιρείας MEDITERRANEAN GAS A.E.

Η εταιρεία με την επωνυμία «MEDITERRANEAN GAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία είναι κάτοχος Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ.

Read More »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: «Τιμολόγιο Αναφοράς» Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάιο 2024

Για τον προσδιορισμό των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, η παράγραφος 8 του άρθρου 138 του ν.4951/2022 ρητώς προβλέπει ότι «το Τιμολόγιο Προμηθευτή

Read More »

Εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της Ρ.Α.Α.Ε.Υ.

Από τον Ιούνιο του 2024, το σύνολο των αιτήσεων τροποποίησης α)Βεβαιώσεων Παραγωγού, β)Βεβαιώσεων Παραγωγού Ειδικών Έργων, γ)Αδειών Αποθήκευσης και δ)Βεβαιώσεων Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενων Σταθμών, θα

Read More »

ΗΜΕΡΙΔΑ ΡΑΑΕΥ: Παρουσίαση νέων λειτουργιών του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΠΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΡΑΑΕΥ: Παρουσίαση νέων λειτουργιών του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΠΕ   Οι νέες λειτουργίες του Ηλεκτρονικού Μητρώου ΑΠΕ είναι το θέμα της Ημερίδας που

Read More »

Ανακοίνωση ΡΑΕ σχετικά με το αίτημα χορήγησης Άδειας Παραγωγής μισθωμένης ισχύος έως 12 MW για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών κατά την περίοδο από 30 Απριλίου έως και 2 Ιουνίου 2024 στο Ηλεκτρικό Σύστημα Θήρας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, Χαλκοκονδύλη 30, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την υπ’ αριθ.

Read More »

Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών Ηλεκτροκίνησης

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων θέτει από σήμερα, Δευτέρα 29 Απριλίου 2024, σε δοκιμαστική λειτουργία την ηλεκτρονική εφαρμογή chargingcost.gr που αφορά στη φόρτιση

Read More »