Επικοινωνία

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Πειραιώς 132, 118 54, Αθήνα

Τηλ. 210 37 27 400

 

Ηλεκτρονική επικοινωνία:

Επικοινωνία για υποβολή παραπόνου: https://my.rae.gr/

Επικοινωνία για λοιπά θέματα: info@rae.gr