ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3625/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 2,35 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,35 MW στη θέση ΡΑΧΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΡΗΝΗ ΖΕΝΤΕΛΗ» και δ.τ. «». (ΑΔ-08525)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3627/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,99999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,99999 MW στη θέση ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ,ΠΥΔΝΑΣ, του Δήμου ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΠΙΕΡΙΑΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΣΙΓΜΑ ΑΤΕ». (ΑΔ-08527)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3626/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,45 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,99 MW στη θέση ΕΞΟΧΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « PANECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «PANECO MONOΠΡΟΣΩΠΗ A E». (ΑΔ-08526)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3628/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 6,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 6,8 MW στη θέση ΕΛ.ΠΕ. – Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), της Δημοτικής Ενότητας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, του Δήμου ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 479/2021

Επί της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-291929/10-11-2020 Αιτήσεως της εταιρείας με την επωνυμία «VOLTERRA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «VOLTERRA A.Ε.» για την αναθεώρηση της υπ’ αριθ. 1242/2020 Απόφασης ΡΑΕ σχετικά με την απόρριψη της υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-04281/9-02-2010 αίτησής της για τη χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας […]

Ανακοίνωση της ΡΑΕ σχετικά με τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου κύκλου Ιουνίου 2021

Ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ή Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕ για τον κύκλου Ιουνίου 2021.   Συνολικά υποβλήθηκαν 743 αιτήσεις με συνολική ισχύ 17,45GW. Αναλυτικά: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΣ(MW) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 302                 12,799.12 ΑΙΟΛΙΚΑ 290                   4,202.75 ΒΙΟΜΑΖΑ 5                         14.96 ΜΥΗΕ 86                       134.80 ΣΗΘΥΑ 14 […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 472/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 472/2021 για τη χορήγηση Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την επωνυμία «MET Energy Trading Bulgaria EAD».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 454/2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 454/2021 Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 3005/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-08005), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 17,1MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 17,1 MW στη θέση ΛΕΥΚΕΣ-ΚΕΡΑΣΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΕΡΟΙΑΣ / ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ, του Δήμου ΒΕΡΟΙΑΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΗΜΑΘΙΑΣ / […]

Έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του αγωγού Trans Adriatic Pipeline (TAP) σύμφωνα με την κοινή Απόφαση των Ρυθμιστικών Αρχών της Ελλάδας, Ιταλίας και Αλβανίας     Δείτε ολόκληρη την Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1036/2020 TRANS ADRIATIC PIPELINE NETWORK CODE

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά με τις παραμέτρους των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης όπως αυτές ορίζονται στα Άρθρα 96 έως και 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 16 Απριλίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί των εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τις παραμέτρους των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης όπως αυτές ορίζονται στα Άρθρα 96 έως και 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών […]