ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4024/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 5 MW στη θέση ΒΑΘΕΙΑ ΛΑΚΚΑ 1, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ. «European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08631)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4023/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 6 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 6 MW στη θέση ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ 2, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ. «European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08630)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4022/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 7,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 7,5 MW στη θέση ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ 1, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ. «European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08629)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4021/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,9 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,9 MW στη θέση ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΑΦΑ 3, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ.  European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08628)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4020/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 7,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 7,5 MW στη θέση ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΑΦΑ 2, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ.  European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08627)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4019/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,9 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,9 MW στη θέση ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΑΦΑ 1, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ.  European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08626)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4037/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4 MW στη θέση ΔΡΟΣΙΑ 2, της Δημοτικής Ενότητας ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της  Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ. «European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08644)

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τη Μεθοδολογία υπολογισμού Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη Μεθοδολογία υπολογισμού Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης βάσει του Άρθρου 25 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. ______________________________________________________________ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ.25 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΚΑΕ), οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις του […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4036/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,9 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,9 MW στη θέση ΔΡΟΣΙΑ 1, της Δημοτικής Ενότητας ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ. «European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08643)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4052/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 8,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 8,8 MW στη θέση ΟΜΑΛΟΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ,ΚΑΛΛΙΕΩΝ,ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ, του Δήμου ΔΩΡΙΔΟΣ,ΔΕΛΦΩΝ,ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « VULTURNUS WIND ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «VULTURNUS WIND ENERGY M IKE». (ΑΔ-08659)