ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4040/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 19,99188 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 19,99188 MW στη θέση ΚΥΠΑΡΙΣΣΩΝΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ, του Δήμου ΣΤΥΛΙΔΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «QAIR INTERNATIONAL » και δ.τ. «QAIR INTERNATIONAL». (ΑΔ-08647)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4039/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 120 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 120 MW στη θέση ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΠΕΡΣΟΥΦΛΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ,ΦΕΡΩΝ, του Δήμου ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ,ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ,ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « VELESTINO SOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «VELESTINO SOLAR». (ΑΔ-08646)

Ανακοίνωση για την αίτηση τροποποίησης υπ’ άριθμ. ΤΡ-02826/07.06.2021 Άδειας Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία « ECONOMIC GROWTH AE».

Η εταιρεία με την επωνυμία «ECONOMIC GROWTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «ECONOMIC GROWTH AE» η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03542 Άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 155/2016 Απόφαση ΡΑΕ ισχύος 100 MW όπως ισχύει, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ […]

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με το πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Εξισορρόπηση του Φυσικού Αερίου στα δίκτυα μεταφοράς (ΕΕ 312/2014, L 91/27.03.2014), προβλέπεται η λειτουργία Βάθρου Εμπορίας στο οποίο οι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένου και του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, θα μπορούν να προχωρούν σε εμπορικές συναλλαγές φυσικού αερίου. Έπειτα από πρωτοβουλία της Αρχής και τον απαραίτητο συντονισμό […]

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) -7η Αναθεώρηση Κώδικα ΕΣΦΑ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σχετικά με την αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή από τον Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, με τα υπ’ αριθμ 136484/14.06.2021 και 136721/28.06.2021 έγγραφά του. Κωδικοποιημένο σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, με […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3988/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 45 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 45 MW στη θέση ΑΛΜΥΡΕΣ – ΜΝΗΜΑΤΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΟΥΦΛΙΟΥ,ΤΥΧΕΡΟΥ, του Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « GREEN REPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «GREEN REPOWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4013/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9,9 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9,9 MW στη θέση ΚΑΡΒΟΥΝΙ 2, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ,ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ,ΠΑΙΟΝΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «European Solar Farms Greece ApS » και δ.τ. «European Solar Farms Greece ApS». (ΑΔ-08620)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3995/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 2,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,5 MW στη θέση ΔΕΚΑΟΚΤΑΡΙΑ , ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Ι Κ Ε» και δ.τ. «». (ΑΔ-08602)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4004/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 13,35 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 13,35 MW στη θέση ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΕΤΟΣ ΦΒ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «ΑΕΤΟΣ ΦΒ 1 […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-3998/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 4,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,5 MW στη θέση ΜΠΑΡΜΠΑΣΡΟΥΣΕΣ , ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ, του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 Ι Κ Ε» και δ.τ. «». (ΑΔ-08605)