Αίτηση τροποποίησης της υπ’ άριθμ. ΤΡ-02868/19.08.2021 Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «SOLARIS POWER SOUTH EAST EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με δ.τ. «SOLARIS POWER SEE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» 

Η εταιρεία με την επωνυμία «SOLARIS POWER SOUTH EAST EUROPE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με δ.τ. «SOLARIS POWER SEE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που εδρεύει επί της οδού Τήνου 15 Αγία Παρασκευή 15343 στην Αθήνα, η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03594 Άδεια Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 398/2017 Απόφαση ΡΑΕ […]

Αίτηση χορήγησης Άδειας προμήθειας Φυσικού Αερίου της εταιρείας «ODINSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Η εταιρεία με την επωνυμία «ODINSON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ODINSON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-308215/11.08.2021 (Γ-08726) αίτηση για χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ […]

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των βασικών αρχών σχεδιασμού για τη διάκριση ενέργειας εξισορρόπησης και ενέργειας λόγω ανακατανομής.

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 29 Ιουλίου 2021 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε Δημόσια Διαβούλευση επί των βασικών αρχών σχεδιασμού για τη διάκριση ενέργειας εξισορρόπησης και ενέργειας λόγω ανακατανομής, δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, πλην αυτών που αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίησή τους. […]

Αίτηση τροποποίησης της υπ’ άριθμ. ΤΡ-02867/26.08.2021 Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «EDF Trading Limited »

Η εταιρεία με την επωνυμία «EDF Trading Limited» με διακριτικό τίτλο «EDFT» η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00151 Άδεια Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1357/2011 Απόφαση ΡΑΕ ισχύος 243 MW όπως ισχύει, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02867/26.08.2021 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-308704/26.08.2021) αίτηση […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0374/2021

Για Υβριδικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 5,0 MW, αποτελούμενο από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 10,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10,5 MW, στη θέση ΚΙΣΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ, του Δήμου ΚΙΣΣΑΜΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΧΑΝΙΩΝ, της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΗΝΑΡΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SFINARI […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0373/2021

Για Υβριδικό Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγγυημένης ισχύος 1,95 MW, αποτελούμενο από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 4,725 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 4,725 MW, στη θέση ΣΤΑΥΡΟΣ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΙΣΣΑΜΟΥ και ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ, του Δήμου ΚΙΣΣΑΜΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΧΑΝΙΩΝ, της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΦΗΝΑΡΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 638/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 32 MW στη θέση «ΚΑΡΒΟΥΝΟΛΑΚΚΟΣ – ΦΟΙΝΙΚΙΕΣ», της Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων, του Δήμου Κυθήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΥΛΛΟΣ Ο.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 637/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 52 MW στη θέση «ΚΟΡΔΕΛΙΔΕΣ», της Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων, του Δήμου Κυθήρων, της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – VECTOR ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» και το δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΟΥΛΛΟΣ Ο.Ε.»

Αίτηση χορήγησης υπ’ άριθμ. Γ-08722/21.07.2021 Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία « EROVA ENERGY LIMITED»

Η εταιρεία με την επωνυμία «EROVA ENERGY LIMITED» η οποία εδρεύει στην οδό 24 – 26 City Quay, Dublin 2, Ireland, DO2 NY19, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-307380/29.07.2021 (Ι-306888/21.07.2021, Γ-08722/21.07.2021) αίτηση χορήγησης Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 300 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) […]