ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0380/2021*

 Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 10,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10,0MW στη θέση ΜΠΟΖΑΛΟ – ΜΠΙΣΔΕΪΚΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΜΥΡΟΥ, του Δήμου ΑΛΜΥΡΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «FORMANO SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «FORMANO SOLAR ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ» *(σε αντικατάσταση της […]

Aνακοίνωση για την αίτηση χορήγησης υπ’ άριθμ. Γ-08746/20.08.2021 Άδειας Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, της εταιρείας με την επωνυμία «Second Foundation a.s.»

Η εταιρεία με την επωνυμία «Second Foundation a.s.» η οποία εδρεύει στην οδό Ovocny trh 1096/8, Stare Mesto, 110 00 Praha 1 στην Τσεχία, υπέβαλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-308423/20.08.2021 (Γ-08746/20.08.2021) αίτηση χορήγησης Άδειας Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 100 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) […]

Η ΡΑΕ συμμετέχει ενεργά στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Οι ενεργειακές αγορές στο επίκεντρο της 3ης ενεργειακής εκδήλωσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ (15.09.2021) Το υδρογόνο στο επίκεντρο της 2ης ενεργειακής εκδήλωσης της ΡΑΕ στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ (14.09.2021). Πρώτη ενεργειακή εκδήλωση της ΡΑΕ στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ Η ΡΑΕ συμμετέχει ενεργά στην 85η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης Η Ρυθμιστική Αρχή […]