Βράβευση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της cosmoONE για το νέο πληροφοριακό σύστημα των ΑΠΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας από κοινού με την εταιρεία cosmoONE έλαβαν το χάλκινο βραβείο στο πλαίσιο του ετήσιου θεσμού των Impact Bite Awards στην κατηγορία «Έργα & Πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης-Οργανισμοί Δημόσιου Τομέα». Το νέο πληροφοριακό σύστημα των ΑΠΕ, που αναπτύχθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στα τέλη του 2020, είναι καινοτόμο, απολύτως ασφαλές, αξιόπιστο και […]

ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνέχεια στενής συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκλήρωσε την ενδελεχή εξέταση των μείζονος σημασίας θεμάτων που άπτονται του πλαισίου υλοποίησης του εμβληματικού έργου της διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής από την «ΑΡΙΑΔΝΗ INTERCONNECTION Α.Ε.Ε.Σ». Αναλυτικότερα, κατόπιν αξιολόγησης (α) της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» και της θυγατρικής της εταιρείας […]