Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν ΡΑΕ και ΕΜΠ

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Αναπλ. Καθ. Αθανάσιος Δαγούμας και ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής με γνώμονα την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα που άπτονται ζητημάτων οργάνωσης, αδειοδότησης και εποπτείας της αγοράς ενέργειας. Συγκεκριμένα, η σύμπραξη της ΡΑΕ και του ΕΜΠ αφορά στην […]

Πίνακες Παύσης ισχύος αδειών Απρίλιος – Αύγουστος 2021

Σε συνέχεια των παρ. 2,3 & 4 του άρθρου 12 και της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.4685/2020 καθώς και των οριζόμενων στο άρθρο 30 του Κανονισμού Βεβαιώσεων (ΦΕΚ Β΄ 5291,ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/1-12-2020), αναρτώνται οι Πίνακες Αδειών Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ οι οποίες έπαυσαν ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ τους μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΙΟ, ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ και ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021. Σε περίπτωση ενστάσεων […]

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για το πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου 2021 πρόσκλησης για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία του Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου από το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων […]