Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2022-2026

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 735/30.09.2021 Απόφασης ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ σχετικά με τη διαχείριση της Εγκατάστασης ΥΦΑ και της υπ’ αριθμ. 736/30.09.2021 Απόφασής της για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Δημοπρασιών ΥΦΑ, οι οποίες έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σήμερα σε δημόσια […]