Δημόσια διαβούλευση πρότυπα για τα τυποποιημένα έντυπα: «αίτησης προσφοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας» και «λογαριασμού κατανάλωσης»

Δελτίο Τύπου Δημόσια διαβούλευση πρότυπα για τα τυποποιημένα έντυπα: «αίτησης προσφοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας» και «λογαριασμού κατανάλωσης» Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της από 05.08.2021 δημόσιας διαβούλευσης και με κεντρικό στόχο την ενδυνάμωση των καταναλωτών, όπως περιγράφεται στην Οδηγία 2019/944 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και […]

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την καθιέρωση προτύπων για το τυποποιημένο «Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης».

1. Σκοπός – Αντικείμενο της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης H ενδυνάμωση των καταναλωτών συνιστά κεντρικό στόχο της Οδηγίας 2019/944 «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ». Για την πραγμάτωση της ενδυνάμωσης, είναι καίριας σημασίας η προώθηση των αρχών της διαφάνειας, της ευχερούς κι αξιόπιστης πληροφόρησης και […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Λαμβάνοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 6 του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), η οποία προστέθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 38 παρ. 12 του ν. […]