ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 789/2021

Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δέσμευση δυναμικότητας στο προτεινόμενο έργο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου της εταιρείας ΔΙΩΡΥΓΑ GAS A.E., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 36 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ.

MEDREG – Towards the Mediterranean green energy transition

Towards the Mediterranean green energy transition, a new video by MEDREG, explains the important role of energy regulators in implementing climate policies in the Mediterranean region and facilitating the green energy transition. The video focuses on auction systems and mini grids as important regulatory tools to boost the integration of renewable energy sources in the […]