Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ αναφορικά με την Εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για το Επιτρεπόμενο Έσοδο της Ρυθμιστικής Περιόδου 2022-2025.

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την Ρυθμιστική Περίοδο 2022-2025, βάσει της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου που εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 495/2021 και θα εφαρμοστεί βάσει των προβλέψεων του αρ.15 του ν.4001/2011, καθώς και της Μεθοδολογίας που εφαρμόστηκε μέχρι και το 2021 […]

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση/συμπλήρωση της Μεθοδολογίας υπολογισμού του Ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ.

H ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 20 Οκτωβρίου 2021 Δημόσιας Διαβούλευσης, θέτει σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση την τροποποίηση/συμπλήρωση της Μεθοδολογίας του Ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ αναφορικά με τις χρεώσεις των Εκπροσώπων Φορτίου μετά τη λειτουργία Υβριδικών Σταθμών και Σταθμών ΑΠΕ με ενεργειακό συμψηφισμό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό κατά τη δραστηριοποίηση Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Αγορά ΜΔΝ, επικαιροποιημένη […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 902/2021

Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 3989/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-08596), όπως ισχύει, για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,77 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,77 MW στη θέση ΡΕΜΑ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥΛΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΙΦΕΙΡΑΣ,ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ, του Δήμου ΑΙΓΙΟΥ,ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΗΛΕΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, της εταιρείας με […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 903/2021

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 005/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04307), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 15,00 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 11,875MW στη θέση ΚΟΚΚΙΘΑΡΙ ΙΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΘΙΣΒΗΣ, του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, της εταιρείας με την επωνυμία […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 904/2021

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 004/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03794), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 15,00 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 11,875 MW στη θέση ΚΟΚΚΙΘΑΡΙ Ι, της Δημοτικής Ενότητας ΘΙΣΒΗΣ, του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, της εταιρείας με την […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 905/2021

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 364/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03729), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 60,00MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 60,00 MW στη θέση ΛΟΥΤΣΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΔΑΥΛΕΙΑΣ, του Δήμου ΛΕΒΑΔΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΗΛΙΟΕΛΞΙΣ […]

Συμπληρωματικός πίνακας αιτήσεων τροποποίησης αδειών παραγωγήςΣυμπληρωματικός πίνακας αιτήσεων τροποποίησης Αδειών παραγωγής/ Βεβαιώσεων Παραγωγού.

Συμπληρωματικός πίνακας αιτήσεων τροποποίησης Αδειών παραγωγής/ Βεβαιώσεων Παραγωγού (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Συμπαραγωγή Hλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)). Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4317/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 13 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 13 MW στη θέση ΚΟΝΤΟΜΑΡΩ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΛΑΙΡΟΥ, του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «INTERPHOTON ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «INTERPHOTON ΑΕ». (ΑΔ-08922)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4319/2021

Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 2,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,5 MW στη θέση ΡΕΜΑ ΧΑΡΑΔΡΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΔΑΝΙΑΣ, του Δήμου ΟΙΧΑΛΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α Ε» και δ.τ. «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α Ε». (ΑΔ-08924)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4318/2021

Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 1,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,5 MW στη θέση ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΔΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΙΡΑΣ, του Δήμου ΟΙΧΑΛΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α Ε» και δ.τ. «ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α Ε». (ΑΔ-08923)