ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 728/2021

Έγκριση επιστρεπτέων ποσών από την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με τον δ.τ. «ΔΕΔΑ Α.Ε.» προς Επιλέγοντες Πελάτες της που είναι δικαιούχοι αντισταθμιστικών μέτρων βάσει των υπ’ αριθμ. 1058/2020 και 1457/2020 αποφάσεων της ΡΑΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 727/2021

Έγκριση επιστρεπτέων ποσών από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Μ.Α.Ε.» προς Επιλέγοντες Πελάτες της που είναι δικαιούχοι αντιστάθμισης  βάσει των υπ’ αριθμ. 1058/2020 και 1479/2020 αποφάσεων της ΡΑΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 729/2021 

Έγκριση επιστρεπτέων ποσών από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε.» προς τους Επιλέγοντες Πελάτες της που είναι δικαιούχοι αντισταθμιστικών μέτρων βάσει των υπ’ αριθμ. 1058/2020 και 1480/2020 αποφάσεων της ΡΑΕ.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0544/2021*

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 42 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 42 MW, στη θέση ΣΑΡΑΚΗΝΟΥ – ΑΦΕΝΤΗΣ – ΚΑΜΠΙΟ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ, ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, των Δήμων ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4582/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 36 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 36 MW στη θέση KAZANIA, της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « GEPEM WIND ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «GEPEM WIND ENERGY». (ΑΔ-09187)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4581/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,45 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,999 MW στη θέση ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ, του Δήμου ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία«ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΥΔΑΤΟΠΤΩΣΗ Ι Κ Ε». (ΑΔ-09186)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4579/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 49,6 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 49,6 MW στη θέση ΣΑΡΑΝΤΑΙΝΑ-ΠΑΛΙΟΛΑΚΚΑ ΡΕΜΑ-ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ, ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ,ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ, του Δήμου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ,ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΝΝΤ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΝΤ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ». […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4580/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 53,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 53,5 MW στη θέση ΠΑΡΤΣΑΚΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ, του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΗΛΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». (ΑΔ-09185)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4576/2021

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 10,995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10,995 MW στη θέση ΔΕΝΔΡΑ-ΧΩΡΙΟ 02, της Δημοτικής Ενότητας ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ, του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «». (ΑΔ-09181)