Στα γραφεία της ΡΑΕ πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της 50ης Ολομέλειας του Ρυθμιστικού Συμβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας (ECRB).

Στην Αθήνα, στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, πραγματοποιήθηκαν στις 2 Δεκεμβρίου 2021, οι εργασίες της 50ης Ολομέλειας του Ρυθμιστικού Συμβουλίου της Ενεργειακής Κοινότητας (ECRB) που αποτελεί το ανεξάρτητο περιφερειακό όργανο ρυθμιστικών αρχών ενέργειας. Στις εργασίες παρέστησαν εκπρόσωποι των ρυθμιστικών αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών της Ενεργειακής Κοινότητας (Energy Community Contracting Parties), της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της […]

Ανακοίνωση της ΡΑΕ αναφορικά με την δοκιμαστική περίοδο εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθοδολογίας για τη διάκριση της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης (ανακατανομής) και της ενέργειας εξισορρόπησης και των κανόνων εκκαθάρισης.

Με βάση το πλαίσιο δράσεων του Σχεδίου Μεταρρύθμισης της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων ή αδυναμιών της αγοράς, με διακριτό τίτλο «Implementation plan for the electricity market reform»  (βλ. Ενότητα 2, Δράση Α.1.), θα πρέπει η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να εφαρμόσει μεθοδολογία διάκρισης της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης (ανακατανομής) από την ενέργεια εξισορρόπησης. Σε συνέχεια της […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0587/2021*

Για μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 2,155 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 2,155 MW στη θέση ΓΚΟΥΡΑ – ΜΙΚΡΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΓΝΑΤΙΑΣ, του Δήμου ΜΕΤΣΟΒΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΛΑΚΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» *(σε αντικατάσταση της υπ’ […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1005/2021

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1972/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06972), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 19,998 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 19,998 MW, στη θέση ΣΩΠΑΤΑ 3, της Δημοτικής Ενότητας ΜΕΔΕΩΝΟΣ, του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0600/2021*

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 24,65 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 24,65 MW στη θέση ΠΑΛΟΥΚΙ – ΑΓΚΑΘΙ – ΣΠΙΤΑΚΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΝΕΡΑΙΔΑΣ,ΠΙΝΔΕΩΝ, του Δήμου ΠΥΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΤΡΙΚΑΛΩΝ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ANEMOΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μ.Α.Ε.Ε.» *(σε αντικατάσταση […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4605/2021

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 37,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 37,8 MW στη θέση ΒΟΥΛΓΑΡΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ, ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ, ΦΟΥΡΝΑ, του Δήμου ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,ΣΟΦΑΔΩΝ,ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « ΣΠΙΘΑΣ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «3S Μ Ε Π […]