Ανακοίνωση της ΡΑΕ αναφορικά με την παράταση της δοκιμαστικής περιόδου εφαρμογής των βασικών αρχών της μεθοδολογίας για τη διάκριση της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης (ανακατανομής) και της ενέργειας εξισορρόπησης

Σε συνέχεια απόφασης της από 22.12.2021 Ολομέλειας της Αρχής ανακοινώνεται η παράταση της δοκιμαστικής περιόδου (dry-run) εφαρμογής των βασικών αρχών διάκρισης της ενέργειας για σκοπούς εκτός εξισορρόπησης (ανακατανομής) από την ενέργεια εξισορρόπησης, όπως έχουν εγκριθεί από την ΡΑΕ με την υπ΄αριθμ. 703/2021 απόφασή της. Η δοκιμαστική περίοδος λήγει στις 28.2.2022.  

Αίτημα τροποποίησης της υπ’αρ. ΑΔ-01052 άδειας παραγωγής ηλ. ενέργειας από συνδυασμένο κύκλο μεικτής ισχύος 435MW, με καύσιμο φυσικό αέριο στην θέση «Άγιος Νεκτάριος Χαραϊντίνι» του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της εταιρίας ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.» η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01052 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, μεικτής ισχύος 435 MW, στην θέση «Άγιος Νεκτάριος Χαραϊντίνι» του Δήμου Θηβαίων της Περιφερειακής Ενότητας […]

Συμμετοχή της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Βιομάζας στην, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ενεργειακή δράση της ΡΑΕ στον Μύλο των Ξωτικών

Η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) θα συμμετάσχει τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021, μετά από πρόσκληση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στην, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ενεργειακή δράση της Αρχής με το παιχνίδι-φιδάκι, στον Μύλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Η συμμετοχή της ΕΛΕΑΒΙΟΜ έχει ως στόχο την ανάδειξη των πολλαπλών χρήσεων και εφαρμογών της βιώσιμης αξιοποίησης βιομάζας μέσα […]

Αίτημα τροποποίησης της υπ’αρ. ΑΔ-04499 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 75MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 50MW, της εταιρίας DIREEN Α.Ε.

Η εταιρεία DIREEN A.E. η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04499 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 75MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης ενεργειακά επικουρούμενων από Φωτοβολταϊκά Στοιχεία ισχύος 50MW, στη θέση «Μαλάξα» των Δήμων Χανίων και Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 554/2021 […]