ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 950/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής στην FLNG RUS COMPANY LIMITED για την κατασκευή πλωτού σταθμού παραγωγής ρεύματος, συνολικής ισχύος 80 MW, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Μη Διασυνδεδεμένο Νησί της Λέσβου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1123/2021

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0439/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικού Έργου (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03227), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 27,6MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 27,6MW, στη θέση ΠΛΑΓΙΕΣ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΝΑΛΗΨΗΣ & ΛΕΥΚΗΣ, του Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΣΙΘΙΟΥ, της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ, της εταιρείας με την […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0677/2021*

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 11,9 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 11,9 MW, στη θέση ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΡΟΥΧΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, του Δήμου ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΣΙΘΙΟΥ, της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (ΑΔ-00165) *(σε […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1111/2021

Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 4468/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-09073), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 21,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 21,2 MW στη θέση ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΗΠΙΑΔΟΣ, του Δήμου ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1110/2021

Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 4467/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-09072), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 31,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 31,8 MW στη θέση ΣΤΑΥΡΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΗΠΙΑΔΟΣ, του Δήμου ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1109/2021

Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 4465/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-09070), όπως ισχύε,ι για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 31,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 31,8 MW στη θέση ΠΕΤΡΟΓΟΥΡΝΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ, του Δήμου ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1108/2021

Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2784/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07784), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 37,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 37,8 MW στη θέση ΚΤΗΜΑ-ΚΕΔΡΟΣ-ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑ, της Δημοτικής Ενότητας Ο ΡΦΕΑ,ΣΟΥΦΛΙΟΥ, του Δήμου Σ ΟΥΦΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Ε Β ΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1107/2021

Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2483/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07483), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 24,75 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 24,75 MW στη θέση ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΕΣ – ΛΟΧΑΓΟΥ ΡΟΓΚΑΚΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας Κ ΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, του Δήμου Κ ΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας Δ ΡΑΜΑΣ, της […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1106/2021

Για την μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2487/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07487), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 29,4 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 29,4 MW στη θέση ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΝΘΗΔΩΝΟΣ,ΑΥΛΙΔΟΣ, του Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας Ε Υ Β Ο Ι Α Σ , της Περιφέρειας […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1100/2021

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0217/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-04278), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 38,5MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 38,5MW στη θέση ΜΑΣΤΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΒΙ […]