ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4629/2022

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 37,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 37,2 MW στη θέση ΙΣΩΜΑΤΑ-ΚΛΑΔΕΡΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΑΛΕΣΙΝΗΣ,ΟΠΟΥΝΤΙΩΝ, του Δήμου ΛΟΚΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « W E GRAIGOS NEW ENERGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι Κ Ε» και δ.τ. «W E GRAIGOS NEW […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0004/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 151/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-02693), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 1,153MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 1,153 MW στη θέση ΑΝΩ ΔΕΝΔΡΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΙΑΡΤΟΥ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ του Δήμου ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ, ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με […]