Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί των κειμένων για την διενέργεια Market Test για το έργο «Αγωγός Νέας Μεσημβρίας –Ευζώνων/ Γευγελή και Μετρητικός Σταθμός» του ΔΕΣΦΑ.

Με την Απόφαση 116/2021 (ΦΕΚ Β’ 1392), η ΡΑΕ ενέκρινε το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για τα έτη 2021-2030, στο οποίο εντάσσεται το έργο «Αγωγός Νέας Μεσημβρίας –Ευζώνων/ Γευγελή και Μετρητικός Σταθμός». Στην Απόφαση επισημαίνεται ότι «…Το έργο θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του market test και την υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με την ΝER, […]

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ για την παροχή της Υπηρεσίας Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σχετικά με τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, όπως ισχύει, (Απόφαση ΡΑΕ 1060/2021, ΦΕΚ Β’ 10.01.2022), προκειμένου να περιλάβει διατάξεις που αφορούν στην παροχή της Υπηρεσίας Φόρτωσης Φορτηγών ΥΦΑ. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την […]

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την πρότυπη Μεταξύ Χρηστών Σύμβαση του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, Gastrade Α.Ε., σχετικά με την πρότυπη «Μεταξύ των Χρηστών Σύμβαση του Τερματικού Σταθμού», όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. 305/3/ΚΣ/11.01.2022 έγγραφο του Διαχειριστή του ΑΣΦΑ. Η Πρότυπη αυτή Σύμβαση θα αποτελέσει Παράρτημα του […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1027/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης στην εταιρεία «ΑΛΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕNΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εγκατεστημένης ισχύος 50MW στη θέση «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ-ΣΕΣΙ ΚΑΡΕΛΑ» στην Δημοτική Ενότητα Κρωπίας του Δήμου Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1026/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης στην εταιρεία «ΑΛΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕNΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εγκατεστημένης ισχύος 50MW στη θέση «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΑΝΑ ΚΟΥΡΣΑΛΑ» στην Δημοτική Ενότητα Κρωπίας του Δήμου Κρωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής.