ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1650/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06650), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 8,5MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 8,5MW, στη θέση ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΕΑ, του Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 27/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1526/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06526), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 5,5MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 5,5MW, στη θέση ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΕΑ, του Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 26/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1501/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06501), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 5,5MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 5,5MW, στη θέση ΠΛΑΤΕΙΑ Ι, της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΕΑ, του Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 25/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1506/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06506), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 11,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 11,0MW, στη θέση ΛΟΦΟΣ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ & ΟΡΦΕΑ, του Δήμων ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ & ΣΟΥΦΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 24/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1500/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06500), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 5,5MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 5,5MW, στη θέση ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΙΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΕΑ, του Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 22/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1502/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06502), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 8,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 8,0MW, στη θέση ΓΥΜΝΟΣ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΟΡΦΕΑ & ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ, των Δήμων ΣΟΥΦΛΙΟΥ & ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 23/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1505/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06505), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 6,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 6,0MW, στη θέση ΚΟΡΥΜΒΟΣ Ι, της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΕΑ, του Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 21/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1498/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06498), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 12,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 12,0MW, στη θέση ΓΙΑΝΙΚΟΥΡΙ ΙΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΕΑ, του Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 20/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1499/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06499), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 6,5MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 6,5MW, στη θέση ΓΙΑΝΙΚΟΥΡΙ Ι, της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΦΕΑ, του Δήμου ΣΟΥΦΛΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την […]