ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1040/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 50MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης στην εταιρεία «DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στη θέση «Γιάτσοβο» της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 915/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 24MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης, της εταιρείας «ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ ΣΥ Π.Ε.», στη θέση «Αγροτεμάχιo 2749 (τμήμα)» της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού, του Δήμου Παγγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1049/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης στην εταιρεία «EPIRUS STORAGE ΙΙΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εγκατεστημένης ισχύος 50MW στη θέση «Καραχρήστου» της Δημοτικής Ενότητας Λούρου του Δήμου Πρεβέζης της Περιφερειακής Ενότητας Πρεβέζης στην Περιφέρεια Ηπείρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1048/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης στην εταιρεία «EPIRUS STORAGE ΙΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εγκατεστημένης ισχύος 50MW στη θέση «Κωστίλιες» της Δημοτικής Ενότητας Βλαχέρνας του Δήμου Αρταιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1047/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης στην εταιρεία «EPIRUS STORAGE Ι ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εγκατεστημένης ισχύος 100MW στη θέση «Κωστήλες» της Δημοτικής Ενότητας Βλαχέρνας του Δήμου Αρταιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας στην Περιφέρεια Ηπείρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1046/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 50MW με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στη θέση «Βιομηχανικές εγκαταστάσεις ΕΛ.ΠΕ. Ελευσίνας» του Δήμου Ελευσίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1045/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης στην εταιρεία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ο.Ε.», εγκατεστημένης ισχύος 8MW στη θέση «Ασβότρυπες» της Τοπικής Ενότητας Εχιναίων του Δήμου Στυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1044/2021

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης στην εταιρεία «SMART ENERGY SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εγκατεστημένης ισχύος 200MW στη θέση «Μαυροδενδρίου» του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.