Ανακοίνωση ΡΑΕ σχετικά με το αίτημα τροποποίησης της Άδειας ΑΣΦΑ, της εταιρείας «GASTRADE A.E.».

Η εταιρεία με την επωνυμία «GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» και με διακριτικό τίτλο «GASTRADE Α.Ε.», η οποία είναι κάτοχος Άδειας Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) για το έργο «Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης», που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ1/Α/19466/19.08.2011 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής όπως αυτή […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 53/2022

Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ένα Η/Ζ ισχύος 160 kW (200 kVA), συνεχούς και αυτόνομης λειτουργίας, στη θέση Μεθώνης 45, Δήμος Πειραιώς, Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΜΗΡΟΣ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΙΚΕ» με δ.τ. «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0701/2021*

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 24,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 24,0MW, στη θέση ΧΑΛΒΑΝΙΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΜΦΙΣΣΗΣ, ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ & ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, των Δήμων ΔΕΛΦΩΝ & ΔΩΡΙΔΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ENDLESS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΕNDLESS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (ΑΔ-00958) *(σε αντικατάσταση της […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-4705/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 23 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 23 MW στη θέση ΚΟΚΚΙΝΑΔΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ, του Δήμου ΛΕΒΑΔΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία « VIORES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «VIORES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε». (ΑΔ-09310)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Μεταβολής στοιχείων της Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΣΗΘ της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», ισχύος 334 MW, στη θέση Άγιος Νικόλαος, της Δ.Ε. Θίσβης, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, που χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/86/15346/8.10.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει, ως […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 39/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1552/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-06552), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 11,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 10,0MW στη θέση ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΥΚΟΥΡΕΛΟ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΑΛΑΚΑΣΙΟΥ, του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΤΡΙΚΑΛΩΝ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 50/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0121/2020 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03456), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 84,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 84,0 MW στη θέση ΝΕΡΑΪΔΕΣ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ & ΦΙΛΛΥΡΑΣ, των Δήμων ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ & ΑΡΡΙΑΝΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΠΗΣ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 0018/2022*

Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 22,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 22,0 MW, στη θέση ΣΑΠΟΥΝΑΣ – ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΣΤΥΛΙΔΟΣ, του Δήμου ΣΤΥΛΙΔΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΣΠΕΡ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. & ΣΙΑ – ΦΘΙΩΤΙΔΑ 4 – Ε.Ε.» και δ.τ. «JASPER […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 37/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4425/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-09030), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 150,0031 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 150,0031 MW, στη θέση ΛΥΚΟΡΕΜΑ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΠΑΛΑΜΑ και ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, των Δήμων ΠΑΛΑΜΑ και ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ και ΤΡΙΚΑΛΩΝ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 44/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 0402/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03148), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 33,6MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 30,0MW, στη θέση ΧΑΛΚΟΔΟΝΙΟ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΠΟΛΥΔΑΜΑΝΤΑ & ΦΕΡΩΝ, των Δήμων ΦΑΡΣΑΛΩΝ & ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, των Περιφερειακών Ενοτήτων ΛΑΡΙΣΑΣ & ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της […]