Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. σχετικά με τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

H ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. για τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (ΑΡ./HM./EnExClear: 533/23.06.2022 – αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-330324/23.06.2022), η οποία αφορά στην εφαρμογή του Προσωρινού Μέτρου Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας (Άρθρο 122 του κατατεθειμένου στη Βουλή των […]

Απόφαση ΡΑΕ για την πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΑ ΘΕΣΣ» ως Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας

Απόφαση ΡΑΕ για την πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΝΩΝΥΜOΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΑ ΘΕΣΣ» ως Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθ ρα 80 Ε 80 ΣΤ του ν. 4001/2011.   Απόφαση ΡΑΕ 392Γ-2022

Απόφαση ΡΑΕ για την πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΔΑ » ως Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας

Απόφαση ΡΑΕ για την πιστοποίηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΔΕΔΑ» ως Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 80 Ε 80 ΣΤ του ν.4001/2011   Απόφαση ΡΑΕ 392Β-2022

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 585/2022

Τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΦΕΚ Β’ 985/04.03.2022), σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4425/2016 και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4658/22.10.2020), σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4001/2011, όπως ισχύουν

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 89/2022

Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Βάθρου Εμπορίας Φυσικού Αερίου του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 777/2022

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2286/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07286), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 5,998MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 5,998 MW στη θέση ΦΕΡΕΣ ΕΒΡΟΥ 10, της Δημοτικής Ενότητας ΦΕΡΩΝ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 778/2022

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2481/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07481), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 49.945MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 49.945 MW στη θέση ΥΠΕΡΕΙΑ 1, της Δημοτικής Ενότητας ΕΝΙΠΠΕΑ, ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ, ΦΥΛΛΟΥ, του Δήμου ΚΙΛΕΛΕΡ, ΠΑΛΑΜΑ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 779/2022

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2544/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07544), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 9.996MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 9.996 MW στη θέση ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 27, της Δημοτικής Ενότητας ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ, του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 780/2022

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 2545/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-07545), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 8.996MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 8.996 MW στη θέση ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 28, της Δημοτικής Ενότητας ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ, του Δήμου ΦΑΡΣΑΛΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία […]

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 781/2022

Για τη μεταβίβαση της υπ’ αριθ. 3162/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-08162), όπως ισχύει, για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 19.965MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 19.965 MW στη θέση ΡΟΔΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ, του Δήμου ΤΥΡΝΑΒΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΛΑΡΙΣΑΣ, της Περιφέρειας ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ […]