Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ για τις Παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ των Ετών 2023-2027

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ σχετικά με τις παραμέτρους του Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα Έτη 2023-2027, όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 141322/31.05.2022 (ΡΑΕ Ι-329088/01.06.2022) έγγραφό του. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι […]