Ανακοίνωση της ΡΑΕ: Θετική Αναφορά Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας που υιοθέτησαν το πρότυπο  «Λογαριασμού Κατανάλωσης ΧΤ» που όρισε η ΡΑΕ με την υπ’ αρ. 389/2022 Απόφασή της

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη βάση των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση της αγοράς λιανικής (άρθρα 3 παρ. 4 και 22 του ν. 4001/2011), την προστασία των καταναλωτών (άρθρα 3 παρ. 4 και 24 του ν. 4001/2011), την εποπτεία της εφαρμογής του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (άρθρα 46 και 138 του ν. 4001/2011 και άρθρο […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 05.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 05/08/2022 Λιγνίτης 205.38 11,097,568.04 6,117,037.92 4,980,530.13 05/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 28,997,044.37 28,987,270.31 9,774.06 05/08/2022 ΑΠΕ 85.00 23,005,029.00 5,395,279.46 17,609,749.54 05/08/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 4,510,830.70 1,282,736.00 3,228,094.70 Σύνολα: 67,610,472.11 41,782,323.69 25,828,148.42

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με το Πλαίσιο καθορισμού των υπηρεσιών του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ)

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την πρότασή της σχετικά με το πλαίσιο καθορισμού των υπηρεσιών που προσφέρει ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), τα κύρια σημεία της οποίας συνοψίζονται ως εξής: Προσδιορισμός των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό και την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών του Διαχειριστή, καθώς και των βασικών προϋποθέσεων και […]

Ανακοίνωση Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου και Τιμολόγησης των Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)  

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για την πρότασή της σχετικά με την τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 1434/2020): Σύμφωνα με το άρθρο 88 του Νόμου 4001 (ΦΕΚ Α΄179/22.8.2011), για την Τιμολόγηση των Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου η ΡΑΕ εκδίδει Κανονισμό […]

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΕΧΕ Α.Ε. και της EnExClear σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Εκτελεστικής Απόφασης 3 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο Σύστημα Εκκαθάρισης και άλλα συναφή θέματα»

H ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (υπ’αριθ. πρωτ. ΡΑΕ I-333081/02.08.2022 (ΑΡ./ΗΜ./ΕΧΕ:1388/29.07.2022)) και την εισήγηση της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Μονοπρόσωπη Α.Ε. για την τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς […]

Δεύτερη Ανακοίνωση ΡΑΕ: Φαινόμενα παραπλανητικών αναφορών – διαφημίσεων από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με τις χορηγούμενες από την Πολιτεία επιδοτήσεις των Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης – Προθεσμία για απόσυρση – αναμόρφωση καταχωρήσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δεύτερη Ανακοίνωση ΡΑΕ: Φαινόμενα παραπλανητικών αναφορών – διαφημίσεων από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με τις χορηγούμενες από την Πολιτεία επιδοτήσεις των Λογαριασμών Κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης – Προθεσμία για απόσυρση – αναμόρφωση καταχωρήσεων (Απόφαση της Ολομέλειας της ΡΑΕ κατά τη συνεδρίασή της στις 4.8.2022)   Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, […]

Διευκρινιστική πληροφορία αναφορικά με το δίκτυο της νήσου Αστυπάλαιας στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για την ανάδειξη Επιλεγέντος Συμμετέχοντος – Παραγωγού Υβριδικού Σταθμού (ΥΒΣ) Ειδικού Πιλοτικού Έργου (ΕΠΕ) στο ΗΣ της νήσου «Αστυπάλαιας» για την υλοποίηση και λειτουργία του ΕΠΕ, τη χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ΥΒΣ ΕΠΕ και την ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης

Με αφορμή ερώτηση ενδιαφερόμενου για την παροχή διευκρινιστικών στοιχείων σχετικά με το δίκτυο της νήσου Αστυπάλαιας στο πλαίσιο της ως άνω ανταγωνιστικής διαδικασίας, βάσει της υπ’αριθμ. 488/2022 απόφασης της ΡΑΕ και του υπ’ αριθμ. 1/2022 τεύχους προκήρυξης, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αναρτάται το μονογραμμικό σχέδιο του δικτύου Μ.Τ. της νήσου Αστυπάλαιας, προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων.

Παράταση της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Κανονισμού Αδειών Κυριότητας και Διαχείρισης Απευθείας Γραμμής

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων, η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Κανονισμού Αδειών Κυριότητας και Διαχείρισης Απευθείας Γραμμής παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022.