Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022   Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ […]

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 26.08.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. 26/08/2022 Λιγνίτης 205.38 9,482,244.59 4,764,123.99 4,718,120.60 26/08/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 422.39 30,730,862.18 30,105,043.50 625,818.68 26/08/2022 ΑΠΕ 85.00 9,906,718.25 2,682,916.63 7,223,801.63 26/08/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 4,386,226.77 797,216.00 3,589,010.77 Σύνολα: 54,506,051.80 38,349,300.12 16,156,751.68

Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων: Θετική Αναφορά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων: Θετική Αναφορά   Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη βάση των αρμοδιοτήτων της για την εποπτεία της ενεργειακής αγοράς (άρθρα 3 και 22 του ν. 4001/2011), την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας με το πλαίσιο που διέπει […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00010/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49855 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49855 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 684 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΒΡΟΥ Ε.Ε.» και δ.τ. «ΦΩΣΤΕ Ε.Ε.»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00008/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49968 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49968 MW, στη θέση ΛΙΟΥΓΚΑΡΑΠΤΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΒΑΡΝΑΒΑ, του Δήμου ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «WAEV ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και δ.τ. «WAEV M.IKE»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00004/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,5 MW, στη θέση ΚΧ3 Η ΜΕΣΑΙΑ 5 ΤΕΜ 1011, της Δημοτικής Ενότητας ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, του Δήμου ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΒΟΙΩΤΙΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΝΟΥ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00005/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,44604 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,44604 MW, στη θέση ΚΟΚΑΛΑΔΕΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΜΦΙΣΣΗΣ, του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «PROEN ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Π. ΖΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» και δ.τ. «PROEN M. ΕΠΕ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00006/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,495 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,495 MW, στη θέση ΣΠΙΘΑΡΙ ΣΕΛΗΝΙΩΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ, του Δήμου ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΝΗΣΩΝ, της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΡΝΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και δ.τ. «ΤΑΡΝΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Μ. ΙΚΕ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00007/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,69948 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,69948 MW, στη θέση ΓΡΕΚΑΚΙ ΤΚ ΡΑΧΩΝ, της Δημοτικής Ενότητας ΕΧΙΝΑΙΩΝ, του Δήμου ΣΤΥΛΙΔΟΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και δ.τ. «ΣΠΕΝ ΕΚΟΙΝ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00009/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,4995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,4995 MW, στη θέση ΠΑΛΙΟΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΜΦΙΣΣΗΣ, του Δήμου ΔΕΛΦΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΩΚΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «PROEN ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Π. ΖΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ» και δ.τ. «PROEN Μ ΕΠΕ»