ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-005072

Για παραγωγή ενέργειας από σταθμό ΑΙΟΛΙΚΑ, εγκατεστημένης ισχύος 63 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 63 MW στη θέση ΜΕΓΑΒΟΥΝΙ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΡΡΙΑΝΩΝ,ΣΑΠΩΝ, του Δήμου ΑΡΡΙΑΝΩΝ,ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΡΟΔΟΠΗΣ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ». (ΑΔ-010072)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-005017

Για παραγωγή ενέργειας από σταθμό ΑΙΟΛΙΚΑ, εγκατεστημένης ισχύος 0.95 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0.95 MW στη θέση ΨΗΛΟΡΑΧΗ-1, της Δημοτικής Ενότητας ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, του Δήμου ΛΟΚΡΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ». (ΑΔ-010017)

Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ημερομηνία παράδοσης 30.09.2022

Ημερομηνία Φυσικής Παράδοσης Τεχνολογία ΡΤΕΠ Αρχική Αξία Ε.Π.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. Ε.Ε.Α.Ε.Η. από 1η του μήνα Ε.Ε.Α.Ε.Η. από αρχή εφαρμογής 30/09/2022 Λιγνίτης 214.22 3,320,374.46 1,842,292.00 1,478,082.46 91,446,194.01 384,221,827.38 30/09/2022 Φυσικό Αέριο Συνδ. Κύκλου 564.18 17,548,496.25 17,548,496.25 0.00 1,935,366.43 231,591,336.65 30/09/2022 ΑΠΕ 85.00 12,077,730.44 2,767,517.55 9,310,212.89 412,844,802.72 1,179,657,274.92 30/09/2022 Μεγάλο Υδροηλεκτρικό 112.00 2,067,328.07 526,624.00 1,540,704.07 64,606,157.21 274,879,282.46 30/09/2022 […]

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΒ-005003

Για παραγωγή ενέργειας από σταθμό ΑΙΟΛΙΚΑ, εγκατεστημένης ισχύος 16.8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 16.8 MW στη θέση ΣΤΑΥΡΟΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΥΚΗΣ, του Δήμου ΜΥΚΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΞΑΝΘΗΣ, της Περιφέρειας ΞΑΝΘΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ». (ΑΔ-010003)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00257/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49961 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49961 MW, στη θέση ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 346, της Δημοτικής Ενότητας ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, του Δήμου ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΑΕ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00261/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,09984 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,09984 MW, στη θέση ΦΤΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ, του Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ, της Περιφερειακής Ενότητας ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΟΤΡΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00256/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,3984 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,3984 MW, στη θέση ΜΑΡΚΟ, των Δημοτικών Ενοτήτων ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ και ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ, του Δήμου ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00255/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49961 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49961 MW, στη θέση ΚΟΠΙΝΙΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΔΩΔΩΝΗΣ, του Δήμου ΔΩΔΩΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΓΚΑΡΑΜΕΤΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00249/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49959 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49959 MW, στη θέση ΡΩΜΕΙΚΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΠΑΛΛΗΝΗΣ, του Δήμου ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1104/2022

Για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4085/2021 Βεβαίωσης Παραγωγού (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-08692), όπως ισχύει, για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 3,0MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 3,0MW στη θέση ΜΥΤΟΥΛΑ, της Δημοτικής Ενότητας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΕΒΡΟΥ, της Περιφέρειας ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, της εταιρείας με την επωνυμία […]