ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00447/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,4 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,4 MW, στη θέση ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΓΡ. 33-34, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΚΟΙΝ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε.»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00446/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,34056 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,34056 MW, στη θέση ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΓΡ. 330Β, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΚΟΙΝ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε.»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00445/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49982 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49982 MW, στη θέση ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΓΡ. 328, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «Ε. ΚΟΙΝ. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝ.Π.Ε.»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00444/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,49995 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,49995 MW, στη θέση ΤΖΑΜΑΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΡΑΤΗ, της Δημοτικής Ενότητας ΛΑΜΙΕΩΝ, του Δήμου ΛΑΜΙΕΩΝ, της Περιφερειακής Ενότητας ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, της Περιφέρειας ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ»

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΒΕΧ-00443/2022

Για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 0,9999 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 0,9999 MW, στη θέση ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΓΡ. 460, της Δημοτικής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, του Δήμου ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΙΛΚΙΣ, της Περιφέρειας ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΥΝ.Π.Ε.»

Έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Μ.Β.Π.Η.Ε.) θα υποδεχθεί την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022 στις 11:30π.μ. τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων για Έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού, σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 54 του ν. 4951/2022. Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για όλες τις κατηγορίες Εξαιρούμενων Σταθμών. Η διαδικασία υποβολής της […]